Döviz Alım Belgesi

A) SATIN ALMA YOLU İLE İLGİLİ TAŞINMAZ EDİNME HALİNDE DÖVİZ ALIM BELGESİNDE UYGULANACAK USUL VE ESASLAR

 • İstanbul Avukatı Türkiye ‘ de taşınmaz edinmek isteyen yabancıların tapu devir işleminden önce döviz alım belgesini tapu müdürlüğüne sunması zorunludur. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasına Yapılacak Döviz Satışına İlişkin Uygulama Talimatlarla yabancıların alıcı olduğu işlemlerde Merkez Bankasına döviz bozdurma zorunluluğu getirilmiştir. Bu uygulama 24.Ocak.2022 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. İstanbul Avukatı
 • Bilindiği Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilinde taşınmaz satın –alım işlemlerinde harca esas değer üzerinden %4 oranında tapu harcı ( vergisi ) alınmaktadır. Döviz alım belgesinde bozdurulan döviz karşılığı bedel resmi senede harca esas değer olarak yansıtılacaktır. Bu sebeple artık yabancı ülke vatandaşlarının İstanbul Avukatı Türkiye ‘ de satın alma yolu ile taşınmaz edimlerinde harca esas değer artık sadece döviz alım belgesinde Türk Lirasına çevrilen tutar üzerinden yansıtılacaktır.
 • İstanbul Avukatı Döviz Alım Belgesi almanın birden farklı yöntemi vardır ancak yaygın usul olarak yabancı ülke vatandaşlarının Türkiye ‘ de bulunan banka hesaplarına döviz cinsinde parayı göndermesi akabinde Türk hesabının bulunduğu bankaya İstanbul Avukatı talimat verilerek banka tarafından belirtilen döviz bedeli banka tarafından Türk parasına çevrilir. Ardından banka tarafından döviz alım belgesi oluşturulur.
 • Döviz alım belgesinin içeriğinde alıcı tarafa kişisel bilgiler ve satın alınacak taşınmaza ilişkin açıklamalar yer almaktadır. Bu belgenin taşınmaz devir aşamasından önce tapu müdürlüğüne ibrazı İstanbul Avukatı zorunludur.
 • Döviz alım belgesi işlemlerinin talimatını verme yetkisi yalnızca ilgili gayrimenkulün alıcısı, satıcısı, bunların vekilleri ya da temsilcileri İstanbul Avukatı tarafından yapılması mümkündür.
  Ancak hukuki olarak en güvenli yol taşınmaz almak isteyen yabancı ülke vatandaşına İstanbul Avukatı banka hesabı açılıp akabinde kendi hesabı üzerinden döviz alım belgesinin oluşturulmasıdır.
 • Döviz satışlarına ilişkin bankalarca düzenlenecek döviz alım belgelerinin açıklama kısmına asgari olarak adına döviz bozdurulan kişinin adı soyadı, pasaport numarası ya da Yabancı Kimlik Numarası, alışı yapılan dövizin ABD doları karşılığı ve bu işlemin bu
 • Döviz alım belgesi işlemlerinin talimatını verme yetkisi yalnızca ilgili gayrimenkulün alıcısı, satıcısı, bunların vekilleri ya da temsilcileri İstanbul Avukatı tarafından yapılması mümkündür.
  Ancak hukuki olarak en güvenli yol taşınmaz almak isteyen yabancı ülke vatandaşına İstanbul Avukatı banka hesabı açılıp akabinde kendi hesabı üzerinden döviz alım belgesinin oluşturulmasıdır.
 • Döviz satışlarına ilişkin bankalarca düzenlenecek döviz alım belgelerinin açıklama kısmına asgari olarak adına döviz bozdurulan kişinin adı soyadı, pasaport numarası ya da Yabancı Kimlik Numarası, alışı yapılan dövizin ABD doları karşılığı ve bu işlemin bu madde kapsamında gerçekleştirildiğini belirten bir ifadenin eklenmesi İstanbul Avukatı zorunludur.
 • Beyan değerine esas döviz satış tutarı içinde, taşınmaz satış / satış vaadi sözleşme bedeli harici bir ödeme kaleminin (komisyon, masraf vb.) yer almaması, resmi senette (satış için) beyan edilen değer, bu düzenlemeler kapsamında bankaya yapılacağından dolayı, döviz satış tutarına özellikle dikkat edilmesi gerekmektedir. Bu düzenleme sonucunda tapu müdürlüğünde düzenlenecek olan satış resmi senedinde veya noterde düzenlenen satış vaadi sözleşmesi değerine ilişkin ayrıca herhangi bir kur hesabı yapılmayacak, değer tespitinde “Döviz Alım Belgesi” esas alınacaktır.

B) TAŞINMAZ EDİNİMİ YOLUYLA TÜRK VATANDAŞLIĞI KAZANILMASI HALİNDE DÖVİZ ALIM BELGESİNDE UYGULANACAK USUL VE ESASLAR

 • Taşınmaz edinimi yoluyla Türk vatandaşlığı kazanma başvurusunda bulunan yabancı ülke vatandaşlarının İstanbul Avukatı yukarıda anlatılan döviz alım belgesi alma usul ve esasları aynı şekilde uygulanacak olup ayrıca alıcı tarafından satıcı’ ya gönderilen taşınmaz alım banka ödeme dekontunun da devir işlemi öncesinde tapu müdürlüğüne sunulması zorunluluğu getirmiştir. İş bu işlemlerde bankaların sunmuş olduğu güvenli ödeme yöntemleri kullanılabilecektir.
 • Taşınmaz alım satım esnasında harca esas değer yine döviz alım belgesinde belirtilen tutar üzerinden olacaktır. Dolayısıyla İstanbul Avukatı ayrıca bildirilecek olan banka ödeme dekontunun da bu tutarlı uyumlu olması gerekmektedir.