Enes Erdoğan

Takım

Uzman Avukat Ekibimizi tanıyın.

Enes

Enes Erdoğan

Kıdemli avukat

Enes Erdoğan, İcra-İflas Hukuku, İş Hukuku, Sigorta Hukuku ve Borçlar Hukuku konularına odaklanmaktadır. İşçi ve patron anlaşmazlıkları hakkında yasal tavsiye sağlar. Her türlü sözleşmeleri yapar ve düzenler. Her türlü sigorta davalarına hakimdir. Müvekkilin borcunu icra takibi yoluyla borçludan alır.

 

Deneyim ve Kariyer Geçmişi

  • İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2018
  • Türkiye'de avukat olarak kabul edildi (İstanbul Barosu) 2019
  • Türkçe ve İngilizce biliyor