İcra Ve İflas Hukuku

İcra Ve İflas Hukuku

Özel hukuk ilişkilerinden doğan para ve teminat alacaklarının borçlu tarafından ödenmemesi durumunda alacaklı bu alacağını kamu otoritesi ve yardımı ile alabilir. İcra ve İflas Hukuku ise bu talebe nasıl ulaşılacağına ilişkin düzenlemeleri içeren hukuk dalıdır.

 

A-İCRA HUKUKU

  1. Adli İnfaz

Alacağına ulaşamayan kişi, hakkını almak ve alacağına ulaşmak için mahkemeye başvurur. Dava sonunda mahkeme alacaklı lehine karar verirse alacaklı icra dairesine başvurarak hükmün icrasını isteyebilir. İcra ilamıyla takibe hâlihazırda dava açılmış olduğundan, borçlunun savunma ve takibe engel olma imkânı çok sınırlıdır.

 

  1. Yargılamadan Yürütme

Bu takip yolu sadece para ve teminat alacakları için kullanılabilir. Bu işleme başvurmak için önceden mahkemeye başvurmaya ve karar almaya gerek yoktur. Alacaklı, doğrudan icra dairesine başvurarak borçlu aleyhine dava açabilir.

İcra takibinde daha önce yargılama yapılmadığından borçluya takibe itiraz hakkı tanınmıştır. Genel olarak borçlunun itirazı ile takip durdurulur ve alacaklının davaya devam edebilmesi için davayı sonuçlandırması gerekir. Yargısız infaz yolu da kendi içinde:

  • Genel haciz yoluyla takip
  • Senetlerde haciz yoluyla takip

Kiralanan taşınmazların tahliyesi yoluyla takipli olarak üçe ayrılır.

 

  1. Rehin Hacmi Takibi (İpotek)

Alacakları rehin ile teminat altına alınan alacaklılar için ayrı bir icra prosedürü öngörülmüştür. Ancak bu yol sadece rehinli alacaklar için uygulanabilmektedir. Rehnin nakde çevrilmesi ile yapılan işlemler de hükümlü ve hükümsüz takip olarak ikiye ayrılmaktadır.

Borcun süresi içinde ödenmemesi halinde, rehin alacaklısı bu yönteme başvurarak rehnin satılmasını ve alacağının bedelden ödenmesini talep edebilir. Rehnin satışına rağmen alacağın tamamı karşılanmazsa, alacaklı, alacağının geri kalan kısmı için başka bir takip yolu ile borçlunun malvarlığına gidebilir.

 

  1. haciz

Alacaklı kesin rehin talep etme hakkına sahip olmadan önce, borçlunun mal varlığına alacağını karşılayacak oranda rehin koyarak ve sonra bu malları kesin haciz haline getirerek borcu alır. Böylece alacaklı, borçluya mal kaçırma fırsatı vermeden borcunu tahsil etme imkânına sahip olur.

 

B-İFLAS HUKUKU

İflas, borçlunun tüm malvarlığını alan ve tüm borçları ödemeyi amaçlayan kapsamlı bir takip ve tasfiye yöntemidir. Borçlu hakkında iflas kararı verilmesi üzerine tüm alacaklılar alacaklarını borçlunun malvarlığından talep edebilirler.

Çok hızlı, titiz ve profesyonel bir şekilde takip edilmesi gereken tüm bu haciz ve iflas süreçleri. Hem alacakların tahsilinde hem de borçlu olarak borca itiraz sürecinde İcra avukatından profesyonel yardım almak çok önemlidir. İstanbul İcra Avukatı ve İcra Avukatı hizmetlerimiz sayesinde deneyimli ve uzman kadromuzla sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Yardımımıza ihtiyacı olan sizler için; ilamlı veya hükümsüz icra takibi yapmak, ilan edilen mahkeme kararlarını incelemek veya bunlara itiraz etmek; Haciz, icra gibi durumların haksız koşullarının ortadan kaldırılması için hizmet vermekteyiz. Bu dava ve süreçlerde alacaklı veya borçlu olmanız fark etmeksizin hizmetlerimizden yararlanmanız mümkündür.