Vatandaşlık Hukuku

Vatandaşlık Hukuku

Vatandaşlık ve göçmenlik hukuku, vatandaşlığın nasıl kazanılacağını ve kaybedileceğini, vatandaşlık belgesini ve göçmenlerin haklarını düzenleyen bir hukuk dalıdır. Her devlet, yetkisine göre kime vatandaşlık vereceğine veya vatandaşlıktan çıkaracağına tam bir hürriyet içinde karar verme hakkına sahiptir. Vatandaşlık yasasına göre vatandaşlık doğuştan veya sonradan kazanılabilir. İstanbul Vatandaşlık Avukatı bu konuda müvekkillerine tam destek vermektedir. İstanbul Vatandaşlık Avukatı, müvekkillerinin vatandaşlık kazanmaları için her konuda destek vermektedir. Türk Vatandaşlığı doğumla veya daha sonra kazanılabilir.

 

1- Doğumla Türk Vatandaşlığının Kazanılması

Türk Vatandaşlığı Kanununa göre Türk vatandaşlığını kazanmanın temel yolu doğumladır. Doğumla kazanılan vatandaşlık, babalığa dayalıdır. Başka bir deyişle, Türk vatandaşı anne veya babadan doğan çocuk, doğumla Türk vatandaşlığını kazanır. Doğumla kazanılan vatandaşlık, doğum anından itibaren hüküm ifade eder.

Kendisi de dahil olmak üzere başka hiçbir kişi veya kurumun irade ve izni olmaksızın, ancak Türk ana veya babasından doğmakla, ancak Türk vatandaşından doğmakla hukuken ve kendiliğinden gelir elde eder.

Kana dayalı soy bağı ile vatandaşlık kazanılması durumunda, kişi doğum yeri ne olursa olsun, anne ve babasına bağlı olarak sahip olduğu vatandaşlığı, sırf o kimselerden doğmakla kendiliğinden kazanır.

Türk Vatandaşlığı Kanununa göre, Türk vatandaşı anne veya babadan Türkiye’de veya Türkiye dışında doğan çocuk Türk vatandaşıdır. Diğer bir deyişle evlilik içinde doğan çocuklar açısından anne ve babadan sadece birinin Türk vatandaşı olması dahi doğan çocuğun vatandaşlık kazanması için yeterlidir. Doğum yeri önemli değildir.

Türk vatandaşı anne ve yabancı babadan evlilik dışı doğan çocuk Türk vatandaşıdır.

Yabancı bir anneden evlilik dışı doğan bir çocuğun Türk babanın vatandaşlığını kazanabilmesi için öncelikle çocuk ile baba arasında babalık bağının kurulması gerekir. Evlilik dışı yabancı bir anneden olan çocuk ile Türk babası arasında babalık ilişkisi tesis edildikten sonra, çocuk doğduğu andan itibaren babasının vatandaşlığı olan Türk vatandaşlığını kazanabilecektir.

İstanbul Vatandaşlık Avukatı, doğum yoluyla vatandaşlığın kazanılması konusunda Müvekkillerine tam destek sağlamakta ve her konuda bilgi vermektedir.

 

2- Doğum Yerine Göre Türk Vatandaşlığının Kazanılması

Türkiye’de doğan ve yabancı ebeveynler nedeniyle doğumla herhangi bir ülkenin vatandaşlığını kazanamayan çocuk, doğuştan Türk vatandaşıdır.

 • Doğum yerine göre vatandaşlık almanın ilk şartı, doğumun Türkiye’de gerçekleşmesidir.
 • İkinci şart ise çocuğun doğduğu anda yabancı ana babası nedeniyle başka bir ülkenin vatandaşlığını kazanamaması yani vatansız olmasıdır.

 

3- Evlilik Yoluyla Türk Vatandaşlığının Kazanılması

Türk vatandaşı ile evlenmek Türk vatandaşlığı vermez. Yabancı uyruklu kişinin bir Türk vatandaşı ile en az 3 yıl evli kalması gerekmektedir. 3 yılın sonunda yabancı kişi vatandaşlık başvurusunda bulunma hakkına sahiptir. Ancak yabancının aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir.

 • Türk vatandaşı ile 3 yıl evli olmak şartı aranmaktadır.
 • Türk vatandaşı ve yabancı kişinin aile birliği içinde yaşaması zorunludur.
 • Yabancı, evlilik birliğine aykırı hiçbir faaliyette bulunmamalıdır.
 • Yabancının milli güvenlik ve kamu düzeni açısından engel teşkil edecek bir duruma sahip olmaması için şartlar aranır.

Vatandaşlık başvurusu yapıldıktan sonra yukarıdaki şartlar memurlar tarafından kontrol edilir. İstanbul vatandaşlığı avukatı, müvekkilleri adına evlilik yoluyla Türk vatandaşlığı başvurusunu yapar ve başvurunun durumunu ve tüm süreci kontrol eder. Gerekli belgeler ve başvuru süreci ile ilgili olarak İstanbul Vatandaşlık Avukatı’na başvurabilirsiniz.

 

4- Genel Hükümlere Göre Türk Vatandaşlığının Kazanılması

İkamet tezkeresi ile Türkiye’de 5 yıl kesintisiz ikamet eden yabancılar, aşağıdaki şartları sağlamaları halinde Türk vatandaşlığını kazanabilirler.

 • Yabancı kişi kendi ulusal hukukuna göre ayrımcılık yapma yetkisine sahip olmalıdır.
 • Yabancının başvuru tarihinden önce 5 yıl kesintisiz ikamet etmiş olması gerekir.
 • Yabancı kişi Türkiye’ye yerleşmeye karar vermişse; Türkiye’de mülk edinmek, iş kurmak, yatırım yapmak, ticaret ve iş merkezini Türkiye’ye devretmek, çalışma iznine tabi bir işyerinde çalışmak ve benzer davranışlarla tespit etmek veya Türk vatandaşı ile evlenmek, başvurmak, Anne, baba, kardeş veya çocuk sahibi olmadan önce Türk vatandaşlığını kazanmak veya eğitimini Türkiye’de tamamlamış olmak.
 • Yabancının genel sağlığını tehdit eden bir hastalığı bulunmamalıdır.
 • Yabancı, toplum içinde bir arada yaşamanın gerektirdiği sorumluluk duygusuyla hareket ederek güzel ahlaka sahip olduğunu göstermeli, davranışlarıyla çevresine güven vermeli, toplum tarafından hoş karşılanmayan ve ahlaka aykırı kötü alışkanlıklara sahip olmamalıdır. toplumun değerleri.
 • Yabancı, sosyal hayata uyum sağlayabilecek düzeyde Türkçe konuşabilmelidir.
 • Yabancının Türkiye’de kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin geçimini sağlayacak bir geliri veya mesleği olması gerekir.
 • Yabancı, milli güvenlik ve kamu düzeni açısından engel teşkil edecek bir durumda olmamalıdır.

İstanbul vatandaşlığı avukatı, müvekkillerine genel hükümlere göre Türk vatandaşlığının kazanılması konusunda tam destek sağlamaktadır. İstanbul vatandaşlığı avukatı, müvekkillerine belgelerinin hazırlanmasında, başvurunun yapılmasında ve tüm şartların yerine getirilmesinde destek sağlamaktadır. Başvurunun reddedilmesi durumunda, devletin genel hükümlere göre Türk vatandaşlığını kazanma konusunda geniş yetkisi olduğundan, İstanbul vatandaşlığı avukatı olarak devletin bu kararına karşı iptal davası açmaktayız.

 

5- Evlat Edinme Yoluyla Türk Vatandaşlığının Kazanılması

18 yaşından küçük bir Türk vatandaşı tarafından evlat edinilen yabancılar, milli güvenlik ve kamu düzeni açısından engel teşkil edecek bir durumu bulunmamak kaydıyla Türk vatandaşlığını kazanabilirler. İstanbul vatandaşlığı avukatı, müvekkillerine evlat edinme yoluyla Türk vatandaşlığının kazanılmasında tam destek sağlar. İstanbul vatandaşlığı avukatı, müvekkillerine belgelerinin hazırlanmasında, başvurunun yapılmasında ve tüm şartların yerine getirilmesinde destek sağlamaktadır.

 

6- Yatırım Yoluyla Türk Vatandaşlığının Kazanılması

Yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı kazanmak isteyen bireyler birçok koşula tabidir. Önemli olan yatırım yoluyla Türk vatandaşlığının kazanılmasıdır. Bu koşullar yeni düzenlemelere tabidir. Bu düzenlemeler ve “Türk vatandaşlığı nasıl kazanılır?” Sorunun cevabı yatırım ile aşağıda verilmiştir.

Asgari limit olarak 500.000 USD sermaye ile yatırım yapan yabancı uyruklular,

Asgari 250.000 ABD Doları limitli gayrimenkul satın alan ve gayrimenkul alımından sonraki üç yıl içinde gayrimenkulü satmayacağını taahhüt eden yabancı uyruklular,

Üç yıl içinde bir Türk bankasına para çekmeden 500.000 USD yatıran yabancılar Türk vatandaşlığı kazanabilirler.

Asgari 50 işçi kapasiteli işyeri bulunan yabancılar Türk vatandaşlığı alma hakkından yararlanabilirler.

Bu konuda detaylı bilgi bir İstanbul vatandaşlığı avukatına başvurularak elde edilebilir.

 • YASAL DAYANAK

19.09.2018 tarih ve 30540 sayılı Resmi Gazete’de yer alan 106 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Türk Vatandaşlığının İstisnai Edinilmesine ilişkin değişiklik yapılmıştır.

Bu düzenlemelere istinaden Türk Vatandaşlığının kazanılmasına yönelik yatırım tutarları yeniden düzenlenmiş ve yabancılara Türk Vatandaşlığı başvurusunda bulunma kolaylıkları sağlanmış ve yatırım tutarları düşürülmüştür. Bu sayede yabancıların Türkiye’de yatırım yapması kolaylaştırılmış ve dünyada güçlü bir konuma sahip olan Türk Pasaportu’nun alınması daha kolay hale gelmiştir.

 • YATIRIM TÜRLERİ

a) En az 500.000 ABD Doları veya karşılığı döviz veya karşılığı Türk Lirası tutarında sabit sermaye yatırımı yaptığı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca tespit edilen;

 1. b) Tapu kayıtlarında üç (3) yıl satılmaması kaydıyla satın alınan veya kat irtifakı veya kat irtifakı kurulan taşınmaz için en az 250.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz veya karşılığı döviz veya karşılığı, En az 250.000 USD veya karşılığı döviz veya karşılığı Türk Lirası. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, Türk Lirası tutarı peşin ödenen taşınmazın satışına ilişkin noter tarafından düzenlenen sözleşmenin tapu kütüğüne şu taahhütle şerh edildiği tespit edilmiştir. üç (3) yıl süreyle devredilmeyecek veya iptal edilmeyecek,
 2. c) En az 50 kişi istihdam ettiğinin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca tespit edilmiş olması,
 3. d) Türkiye’de faaliyet gösteren bankalara en az 500.000 ABD Doları veya karşılığı döviz veya karşılığı Türk Lirası mevduatı üç (3) yıl süreyle yatırdığının Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından tespit edilmesi,
 4. e) En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz veya Türk Lirası tutarında devlet borçlanma araçlarını üç (3) yıl süreyle muhafaza etmek kaydıyla satın aldığını Hazine ve Maliye Bakanlığınca tespit edilmesi,
 5. f) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından en az 500.000 ABD Doları veya karşılığı döviz veya karşılığı Türk Lirası tutarında gayrimenkul yatırım fonu katılma payını veya girişim sermayesi yatırım fonu katılma payını satın almak kaydıyla satın aldığı tespit edilmiştir. en az üç (3) yıl tutar.

Düzenleme sonucunda yabancı uyruklular Türk Vatandaşlığına hak kazanacak.

Yatırım tutarları için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndaki efektif satış kuru ve/veya çapraz döviz kuru üzerinden hesaplama yapılır.

 • ANAHTAR BAŞVURU SAHİBİNDEN KİMLER BAŞVURABİLİR?

Yapılan yatırım ile başvuru sahibi, başvuru sahibinin eşi, 18 yaşını doldurmamış çocukları veya bakmakla yükümlü olduğu çocukları Türk vatandaşlığına başvuru hakkı kazanabilmektedir.

Asıl başvuru sahibinin 18 yaşını doldurmuş çocukları başvuru sahibi ile birlikte Türk vatandaşlığına başvuramazlar.

Asıl başvurucunun 18 yaşını doldurmuş çocuklarının Türk Vatandaşlığı kazanabilmesi için;

Yeni bir yatırım yapmak

Veya

Türkiye’de 5 yıl ikamet izni ile ikamet etmelidir.

 • YATIRIM YOLUYLA TÜRK VATANDAŞLIĞI KAZANIMI İÇİN GEREKLİ BELGELER

Türk Vatandaşlığına başvurmak için gerekli belgeler;

Ana Uygulama için;

Geçerli pasaport

Biyometrik Fotoğraf

Doğum belgesi

İçerikte annenin adı, babanın adı, doğum tarihi, doğum yeri ve uyruğu açıkça belirtilmelidir. (Doğum belgesinin apostil veya Türk konsolosluğu tarafından onaylanması gerekmektedir.)

Medeni Durum Belgesi

Bu belge kişi evli ise evlilik cüzdanı, bekar ise bekar olduğunu gösteren belge, boşanmış ise boşanmış belgedir. (Medeni durumu gösterir belgenin apostil veya Türk konsolosluğundan onaylı olması gerekmektedir.)

Vekaletname (Vekaletnamenin apostil veya Türk Konsolosluğu tarafından onaylanması gerekmektedir.)

Başvuru Sahibinin Eşi İçin;

Geçerli pasaport

Biyometrik Fotoğraf

Doğum belgesi

İçerikte annenin adı, babanın adı, doğum tarihi, doğum yeri ve uyruğu açıkça belirtilmelidir. (Doğum belgesinin apostil veya Türk konsolosluğu tarafından onaylanması gerekmektedir.)

Vekaletname (Vekaletnamenin apostil veya Türk Konsolosluğu tarafından onaylanması gerekmektedir.)

Başvurucunun 18 yaşından küçük çocukları için;

Geçerli pasaport

Biyometrik Fotoğraf

Doğum belgesi

İçerikte annenin adı, babanın adı, doğum tarihi, doğum yeri ve uyruğu açıkça belirtilmelidir. (Doğum belgesinin apostil veya Türk konsolosluğu tarafından onaylanması gerekmektedir.)

Anne-baba boşanmış ise, ortak çocuğun Türk vatandaşlığına geçmesi için anne/babanın muvafakati ve anne babanın evlilik ve boşanma belgesi (Bu belgelerin Türk Konsolosluğu tarafından onaylanması gerekmektedir).

Bu belgelerin tamamı temel belgelerdir, eksik olmaları durumunda başvuru yapılamaz.

Başvuru sürecinde istenen belgelerin tamamı ikamet edilen ülkenin Dışişleri Bakanlığı tarafından onaylandıktan sonra ikamet edilen ülkedeki Türk Konsolosluğu tarafından onaylanması veya Apostil şerhinin bulunması gerekmektedir.

Türkiye Konsolosluğu onayı veya Apostil şerhi bulunmayan belgelerle işlem ve başvuru yapılamaz.

 • TEMSİL YETKİSİ

Asıl başvuru sahibi ve eşi tarafından yetkilendirilen vekaletname ile; Muhtemel vergi numarası alma, mülk satın alma, banka hesabı açma, ikamet başvurusu ve vatandaşlık başvuru süreçleri İstanbul vatandaşlık avukatları tarafından yürütülmektedir.

Vekaletname ile asıl Başvuru Sahibi ve ailesinin Türkiye’ye gelmesine gerek kalmadan banka hesabı açma, mülk satın alma, oturma izni başvurusu ve Türk vatandaşlığı başvurusu tüm işlemleri yapılabilmektedir.

Verilecek vekâletnamenin içeriği İstanbul vatandaşlığı avukatları tarafından hazırlanmıştır. Avukatlar tarafından hazırlanan vekaletname taslağı başvuru sahibine ve eşine gönderilir. Bu vekaletname hem başvuru sahibi hem de eşi tarafından imzalanmalıdır. Bu vekâletname Türk konsolosluğu veya noter tarafından yapılmalıdır.

Türkiye’deki tüm Tapu Müdürlüklerinde vekaletname ile işlem yapılabilmesi için vekaletnamenin “Düzenleme Şeklinde Vekaletname” olması zorunludur. Gayrimenkul alımı için gerekli olan vekaletname fotoğraflı olarak düzenlenmelidir.

Bu vekaletname aşağıdaki üç yoldan biriyle düzenlenmelidir;

 • Türkiye sınırları içinde yer alan yerel noterlerde düzenlenebilir,
 • Apostil onayı ülkenizin yerel noterleri tarafından düzenlenip Dışişleri Bakanlığı tarafından onaylandıktan sonra eklenebilmektedir,
 • Bulunduğunuz ülkenin Türk Konsolosluğundan yeminli tercüman huzurunda düzenlenebilir.

Türk Konsolosluğu aracılığıyla vekaletname düzenlemek isteyen müvekkiller için avukatlar tarafından yeminli tercüman ve Konsolosluk randevusu alınmaktadır. Ardından müvekkiller belirlenen gün ve saatte Konsolosluğa giderek vekalet sürecini tamamlayabilirler.

 • OLASI VERGİ NUMARASI

Vekaletnamenin İstanbul Vatandaşlığı avukatları tarafından alınmasıyla süreç başlatılır.

Yapılacak ilk şey, Asıl Başvuru Sahibi adına Vergi Dairesine Muhtemel Vergi Kimlik Numarası başvurusunda bulunmaktır.

Potansiyel TIN, mülk satın alma ve banka hesabı açma işlemlerini tamamlamak için gereklidir.

Avukatlar vekaletnamedeki özel yetkileri ile Vergi Dairesine başvurarak Potansiyel Vergi Numarası alırlar. Ardından Muhtemel Vergi Kimlik Numarası Asıl Başvuru Sahibi ile paylaşılır.

 • YATIRIM YOLUYLA TÜRK VATANDAŞLIĞININ SATILMASINDA EN ÇOK TERCİH EDİLEN YATIRIM TÜRLERİ

 

GAYRİMENKUL YATIRIMI

Esas Başvuru Sahibi gayrimenkul yatırımı yapmak isterse, yatırımın 250.000 ABD Doları veya karşılığı Türk Lirası veya döviz üzerinden olması gerekmektedir. Kanunda yer alan söz konusu düzenleme dikkate alındığında;

“En az 250.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz veya Türk Lirası döviz veya karşılığı Türk Lirası veya en az 250.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz veya karşılığı Türk Lirası veya döviz veya karşılığı Türk Lirası veya en az 250.000 Amerikan Doları karşılığı Türk Lirası. Üç (3) yıl satılmaması kaydıyla dolar veya eşdeğeri. TL’si peşin olarak yatırılan taşınmazın satışına ilişkin noter tarafından düzenlenen sözleşmenin tapu kütüğüne iade edilmeyeceği taahhüdü ile şerh edildiği Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından tespit edilmiştir. üç (3) yıllık bir süre için devredilebilir veya iptal edilebilir.

olarak düzenlenir

Diğer koşul ise, satın alınan taşınmazın/mülkenin 3 yıl satılmayacak şekilde şerh edilmiş olmasıdır. Söz konusu mülk(ler) 3 yıl süreyle Ana Başvuru Sahibi adına kayıtlı kalmalı ve hiçbir şekilde satılmamalı veya devredilmemelidir.

Söz konusu taşınmaz/mülkler konut, arsa, işyeri ve benzeri nitelikte olabilir.

Ayrıca, Baş Başvuru Sahibi birden fazla mülk satın alabilir.

Örneğin; “Ana Başvuru Sahibi farklı yerlerden 3 daire alabilir. Satın alınan 3 dairenin satış fiyatları, değerleme raporları ve satış bedeli ödemelerinin 250.000 USD’nin üzerinde olması gerekmektedir.

İstanbul Vatandaşlık Avukatları tarafından özel olarak verilen vekaletname ile tüm mülk devir işlemlerini gerçekleştirebilmektedir.

Asıl başvuru sahibi adına banka hesabı açma işlemleri İstanbul Vatandaşlığı avukatları tarafından tamamlanır.

 

MÜLKİYET EDİNİNİN YABANCILARINA TABİ OLAN SINIRLAMALAR

Yabancı uyruklular, Türkiye’den mal edinme sürecinde ilgili kanunlarla düzenlenen belirli kısıtlamalara tabidir.

Yabancı uyruklu kişilerin Türkiye’de mülk edinmelerinde öncelikle mülkün yüzeysel ölçümü kısıtlanmıştır. Bu yönetmeliğe göre Bakanlar Kurulu kararı ile normalde 30 Hektar ve en fazla 60 Hektar arazi edinilmesine izin verilmektedir.

Ayrıca askeri yasak ve güvenlik bölgeleri de denetleniyor. Yabancı uyruklu kişinin mülk edinme talebinde bulunduğu bölgenin askeri bölge mi yoksa güvenlik bölgesi mi olduğu incelenir.

TÜRKİYE’DE MÜLKİYET ALABİLECEK YABANCI ÜLKE VATANDAŞLARI

Bu konuyla ilgili olarak belirtmeliyiz ki; 183 ülkenin tüm vatandaşları, Cumhurbaşkanlığı onayına tabi olmak kaydıyla, Türkiye’de mülk edinebilir.

Mülk edinebilecek ülkelerin yayınlanmış tam listesi yoktur. Ancak talebe göre ilgili Tapu Müdürlüklerinden tarafımızca sorgulamalar yapılmaktadır.

Ayrıca, Suriye Vatandaşları ve Tayvan Vatandaşlarının mülk edinmeleri yasaktır.

 

MÜLKİYET SEÇİMİ

Mülk seçimi vatandaşlık sürecindeki en önemli adımlardan biridir. Öyle ki Türkiye’de birçok lokasyon bu süreçte değerlendiriliyor. Gayrimenkul seçiminde en önemli konu mülkün kira getirisidir. Tüm bu hususlar değerleme raporunda ayrı ayrı değerlendirilir.

Bu hususlara ek olarak, seçilen mülklerin İstanbul Vatandaşlık Avukatı tarafından kontrol edilmesi gerekmektedir. Yabancı uyruklulara satılması amaçlanan bazı mülkler ipotek edilir veya haczedilir. Bu nedenle İstanbul Vatandaşlık Avukatı tarafından gerekli kontrollerin yapılması gerekmektedir.

Özellikle belirtmek isteriz ki; Gayrimenkul seçim sürecinde, Asıl Başvuru Sahibi emlakçıyı, projeyi ve mülkü kendi araştırmasıyla bulabilir veya İstanbul vatandaşlığı avukatları tarafından yönlendirilebilir.

 

MÜLKİYET KONTROLÜ

Asıl başvuru sahibi yatırım yapmak istediği mülkü belirledikten sonra mevcut tapu İstanbul Vatandaşlığı avukatı ile paylaşılır. Daha sonra tapu İstanbul Vatandaşlık avukatları tarafından kontrol edilir ve tapu üzerinde herhangi bir takyidat (ipotek, haciz) olup olmadığı araştırılır. Bunun yanı sıra tapuda taşınmazın/mülkün kat irtifakı ve kat mülkiyeti olup olmadığı kontrol edilir.

Üzerinde takyidat (ipotek, haciz) ve kaydı bulunan taşınmazlar Türk Vatandaşlığına uygun değildir.

Özellikle belirtirsek; Türk Vatandaşlığı başvurusu sırasında üzerinde ipotek, haciz ve benzeri kayıt bulunan mülkler uygun değildir.

Ayrıca imzalanacak sözleşmeler incelenmekte ve Ana Başvuru Sahibinin tüm yasal hakları İstanbul vatandaşlığı avukatı tarafından korunmaktadır.

 

DEĞERLENDİRME RAPORU

Gayrimenkul(ler)in değerlemesi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan Gayrimenkul Değerleme Kurumu tarafından yapılmalı ve Ekspertiz Raporu düzenlenmelidir.

Türkiye’de Tapu Müdürlüklerinde yapılan tüm gayrimenkul satış işlemlerinde, satış öncesi Emlak Değerleme Kurumu tarafından hazırlanan Değerleme Raporunun Tapu Müdürlüğü’ne ibraz edilmesi zorunludur.

Gayrimenkul Değerleme Kurumu, İstanbul Vatandaşlık Avukatları tarafından organize edilir ve Değerleme Raporu hazırlanır ve değerleme raporu satışın yapılacağı tapu müdürlüğüne gönderilir.

Bu süreçte avukatlar iletişim numarası ve tapu bilgilerine ihtiyaç duyarlar.

EMLAK ÖDEME

Malın/mülkün ödemesinde en önemli husus, tüm ödemelerin doğrudan alıcının banka hesabından satıcının banka hesabına havale edilmesi gerektiğidir.

Ayrıca taşınmazın/mülkün satış bedeli ödenirken dekont beyanına tüm tapu bilgilerinin yazılması zorunludur.

Sonuç olarak, Alıcı ve Satıcı’nın adı ve ödemenin hangi mal için yapıldığı mal/mülkün satış bedelinin ödendiğini gösteren makbuz üzerinde açıkça gösterilmelidir.

Çünkü Çevre ve Şehircilik Bakanlığı uygunluk denetimlerinde mülk, alıcı ve satıcı ile ilgili tüm detayları makbuzdan talep etmektedir. Aksi takdirde uygunluk belgesi düzenlemez.

 

TAKSİTLİ SATIŞ

Vatandaşlık başvuru sürecinde taksitli satışlar kabul edilmektedir.

Ancak burada dikkat edilmesi gereken nokta; Taksitli veya peşin ödenen tutarın 250.000 USD’yi karşılaması gerekmektedir.

Örnek: Her biri 50.000 ABD Doları tutarında 8 taksitli satış düşünüldüğünde;

5. taksit ödemesi ile birlikte 250.000 USD tutarı karşılanmaktadır. Böylece 5. ayın sonunda vatandaşlık başvurusunun yolu açılmış olur.

 

MÜLKİYET SATIŞ SÖZLEŞMESİ

İmzalanacak Vaat Eden Gayrimenkul Satış Sözleşmesi ile vatandaşlık başvurusu yapılabilmektedir.

Bu Sözleşme noter huzurunda imzalanmalıdır.

Taşınmazın kat mülkiyeti veya kat mülkiyeti olmalıdır.

Ekspertiz raporu istenmektedir.

250.000 ABD doları ödenmelidir.

Tapuya sözleşme ile ilgili şerh yazılmalıdır.

 

ÇEVRE VE ŞEHİR BAKANLIĞI TARAFINDAN VERİLEN UYGUNLUK BELGESİ

Türk Vatandaşlığına uygun yatırım yapmak için; Tapu Satış Bedeli, Değerleme Raporundaki tutar ve Ödenen tutarın 250.000$’ın üzerinde olması gerekmektedir. Ekspertiz raporunda belirtilen mülk değeri ile satış fiyatı arasında büyük bir fark olmamalıdır.

250.000 ABD Doları tutarındaki yatırım ihtiyacı karşılandıktan sonra gerekli belgeler toplanır ve Yatırım Uygunluk Belgesi talebi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na başvurulur.

Yatırım Uygunluk Belgesi alındıktan sonra Türk Vatandaşlığı Başvuru işlemlerine başlanabilir.

 

BANKA YATIRIMI

Asıl Başvuru Sahibi, banka hesabının açılması ile birlikte banka hesabından talep edilen tüm işlemleri gerçekleştirebilir.

İnternet bankacılığını aktif hale getirerek hesabındaki tüm işlemleri yönetebilir.

Banka yatırımı için;

“Türkiye’de faaliyet gösteren bankalara en az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz veya karşılığı Türk Lirası mevduatı üç (3) yıl süreyle yatırdığı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından tespit edilen,”

Organizedir.

Yönetmelik uyarınca, Ana Başvuru Sahibi, banka hesabında 3 yıl süreyle 500.000 ABD Doları veya karşılığı döviz veya Türk Lirası bulunduran Türk Vatandaşı olabilir.

Asıl Başvuru Sahibi, söz konusu yatırımın banka hesabında olduğu 3 yıllık süre için faiz veya katılım ücretinden yararlanabilir.

 

BANKA HESAP AÇILIŞI

İstanbul Vatandaşlık Avukatları vekaletname ile tüm banka hesap açma işlemlerini gerçekleştirebilirler. Özellikle belirtmek isteriz ki; Bu vekaletnamede para çekme veya aktarma yetkisi yoktur. Gerekli işlemler için sadece banka hesabı açma ve banka yatırımına izin verilir.

Banka hesabı açılışı için pasaport, vekaletname, adres belgesi, Muhtemel Vergi Kimlik Numarası belgeleri gereklidir.

Daha sonra hesap açılışı için gerekli evraklar imzalanır ve banka hesap açma işlemi tamamlanır. Banka hesabı açıldıktan sonra hesap bilgileri, müşteri numarası gibi internet bankacılığı için gerekli tüm bilgiler Asıl Başvuru Sahibi ile paylaşılır.

 

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU TARAFINDAN VERİLEN UYGUNLUK BELGESİ

Banka hesabı, hesabın kime ait olduğu, yatırım tutarı ve vekaletname incelenerek Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yapılan denetimler sonucunda Asıl Başvuru Sahibinin yatırımı uygun bulunursa Yatırım Uygunluk Belgesi düzenlenir. .

Ana Başvuru Sahibi tarafından açılan banka hesabına yatırım tutarının hangi hesaptan gönderildiği önemli değildir. Ana başvuru sahibinin Türkiye’de yerleşik bankadaki hesabına kimin, hangi ülkeden ve hangi hesaptan 500.000 ABD Doları veya karşılığı döviz veya Türk Lirası geldiğini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu kontrol etmez. Burada asıl kontrol edilmesi gereken, söz konusu tutarın tespit talebi tarihinde Asıl Başvuru Sahibinin hesabında mevcut olup olmadığıdır.

Ayrıca, yatırım tutarı 500.000 USD’yi kapsadığı sürece, Ana Başvuru Sahibi, yatırımını herhangi bir döviz cinsinden herhangi bir oranda banka hesabında tutmakta serbesttir.

Örnek; 250.000 USD, 250.000 EURO olarak yatırım yapılabilir.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun denetlediği asıl konu, Yatırım Uygunluk Belgesi talep edildiğinde Türk Bankalarında Asıl Başvuru Sahibi adına açılan hesaptaki yatırım tutarının tam ve eksiksiz bulunmasıdır.

 

OTURMA İZNİ

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 31/j maddesi kapsamında ikamet izni başvurusu yapılmaktadır.

Bahsettiğimiz ikamet izni, Türk Vatandaşlığı başvuru süreci için özel bir ikamet izni türüdür.

Bu oturma izni sadece Ana Başvuru için gereklidir. Bu nedenle ikamet izni başvurusu sadece Asıl Başvuru Sahibi adına yapılır. Ancak asıl başvuru sahibi masrafları talep eder ve kabul ederse, ailesi içinde ikamet izni başvurusu yapılabilir.

Asıl başvuru sahibi dilerse Türkiye’ye giriş ve çıkışlarında bu ikamet izninden yararlanabilir.

 

SAĞLIK SİGORTASI

Oturma izni için geçerli bir sağlık sigortası gereklidir. Çünkü İl Göç İdaresi, ikamet izni başvurularında başvuru sahipleri adına sağlık sigortası yaptırmayı zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle söz konusu sağlık sigortası poliçesinin ibraz edilmesi zorunludur.

Ayrıca yapılacak sağlık sigortasının ikamet tezkeresi için geçerli ibarelere sahip olması gerekmektedir.

İstanbul Vatandaşlık Avukatları, Asıl Başvuru Sahibi için gerekli olan tüm sağlık sigortası sürecini yürütür.

 

OTURMA İZNİ BAŞVURUSU

Geçerli sağlık sigortası yaptırdıktan sonra ikamet başvuru aşamasına geçilebilmektedir.

Oturma İzni başvurusu ilk olarak internet üzerinden yapılmaktadır. İl Göç İdaresi tarafından belirlenen ücret ödemeleri tamamlanarak gerekli evraklar İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilerek evraklar teslim edilir. Oturma izni birkaç gün içinde onaylanır.

Normal bir oturma izni başvurusundan farklı olarak,

Bu tür ikamet izni ile asıl başvuru sahibinin Türkiye’ye giriş yapmasına gerek kalmadan ikamet izni süreci tamamlanır,

Online sistem üzerinden yapılan randevular çok uzun zaman alıyor ancak bu oturma izni ile randevular çok daha kısa sürede alınıyor.

 • VATANDAŞLIK BAŞVURUSU

Avukatlar tarafından Yatırım Uygunluk Belgesi ve oturma izni alındıktan sonra Türk Vatandaşlığı Başvurusu yapılır.

Asıl başvuran ve ailesi, Türkiye Cumhuriyeti Kimlikleri ve Pasaportları için Türkçe ad ve soyadları seçmektedir. Ad ve soyad seçiminde Devletin ve ilgili mevzuatın belirlediği bazı sınırlamalar vardır.

Ad ve soyadları tamamen Türkçe ad ve soyadlarından seçilmelidir.

Veya

Asıl başvuru sahibi ve ailesi, Türk Vatandaşlığı Başvuru sürecinde kullandıkları pasaporttaki isimleri TC Kimlik ve Pasaportlarında olduğu gibi aynı şekilde kullanırlar.

başvurabilirler.

Ayrıca Türk Medeni Kanunu’na göre ailenin tek bir soyadı kullanması zorunludur. Karı – Koca – Çocukların ortak bir soyadı olmalıdır.

Asıl başvuru sahibinin adı ve soyadına karar verildikten sonra İstanbul Vatandaşlığı avukatları tarafından ilgili mercilere başvuru yapılır.

 

VATANDAŞLIK ONAY SÜRECİ

Vatandaşlık Başvurusu yapıldıktan sonra Vatandaşlık Başvurusu ile ilgili bilgiler Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılır. Bu bilgiler sayesinde;

https://vatan.nvi.gov.tr/moduller/basvuru/basvurudurumbilgi.aspx

Bağlantıdan Vatandaşlık Başvurusunun aşamasını inceleyebilirsiniz.

Ayrıca İstanbul vatandaşlığı avukatları düzenli aralıklarla ilgili bakanlıktan doğrudan bilgi almakta, Vatandaşlık Başvurusunun aşamasını kontrol etmekte ve aileyi bilgilendirmektedir.

Belgeler eksiksiz olarak teslim edildikten ve başvuru tamamlandıktan sonra adımlar şu şekildedir;

 • Yetkili Makam’a göndermek,
 • Arşiv Araştırması Yapmak
 • Onay için Yetkili Makama sunulması
 • Yetkili Makam Onayı
 • Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğünden gerekli belgelerin alınması
 • Pasaport ve Kimlik Kartı Başvurusu

Türk Vatandaşlığını Aldıktan Sonra;

Aile Türkiye’de ise ilgili Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü’ne başvurarak Türkiye Cumhuriyeti Kimlik ve Pasaport başvurusunda bulunabilirler,

Veya

Aile, İstanbul Vatandaşlığı avukatları tarafından ayarlanacak bir randevu ile bulundukları yerdeki Türkiye Konsolosluğu’ndan Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı ve Pasaport başvurusunda bulunabilirler.

Daha sonra ilgili makamlardan Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartlarını ve Pasaportlarını alabilirler.