İlaç Hukuku

İlaç Hukuku

Günümüz dünyasında ilaç her alanda çok önemlidir ve ekonomik olarak çok büyük bir sektöre dönüşmüştür. İlaçların eczacılar tarafından değil endüstriyel yöntemlerle hazırlanması ve doğal maddeler yerine kimyasal sentetik maddelerin kullanılması, ilaçların insanlar için giderek artan bir tehlike haline gelmesine neden olmuştur. Çünkü günümüzde yapılan tüm tedaviler sonucunda insanlara ilaçlar reçete edilmektedir. “Tıbbi ürün” kavramı, tıp alanında kullanılan tüm ürünleri ifade etmek için bir ana kavram olarak kullanılabilir. Buna ilaçlar, tıbbi malzemeler ve tıpla ilgili tüm ürünler dahildir. İlaç hukuku ise ilaçlarla ilgili tüm hukuki konuları ve soruları ele alan hukuk dalıdır. İstanbul İlaç Hukuku Avukatı, müvekkillerine ilaç hukuku ile ilgili olası tüm sorunlarda tam destek sağlamaktadır.

Eczacılık hukuku, büyük ölçüde teknik mevzuata dayanır ve aynı zamanda çok çeşitli alanları kapsar. Bir yandan lisans süreci açısından idare hukukunu, sorumluluk açısından özel hukuk ve ceza hukuku, patentler açısından ise ticaret hukuku ve fikri mülkiyet hukukunu ilgilendiren bir yönü vardır. Bu nedenle bir İstanbul İlaç Hukuku Avukatından destek almak ve ilaç hukuku konusunda hukuki görüş istemek çok önemlidir. Uzman avukat kadromuzla müvekkillerimize tam destek sağlıyoruz.

İlaçlar arasındaki temel ayrım reçeteli ve reçetesiz satılan ilaçlardır. Ancak orijinal ilaca ve jenerik ilaca odaklanmak gerekir. Orijinal ilaç, uzun araştırmalar ve klinik çalışmalar sonucunda belirli bir hastalık üzerinde olumlu etkisi olduğu kanıtlanmış, patentli bir moleküle dayalı ve daha önce benzersiz olan yeni ilaçlar için kullanılan uluslararası bir terimdir. Orijinal ilacın yasal koruma süresi sona erdikten sonra benzer ilaçlar ilaç firmaları tarafından piyasaya sürülebilir. Bu ilaçlara jenerik ilaçlar denir.

İlaç üreticisi, ilacı piyasaya sürmek için düzenleyici otoriteden izin almalıdır. Bu izni alabilmek için ilacın etkinliği, güvenliği ve kalitesi ile ilgili verileri düzenleyici otoriteye sunması gerekmektedir. İlaç üreticileri bu verileri kendi klinik deneyleriyle üretirler. Diğer bir deyişle, ilaçların etkili, güvenli ve kaliteli olduğunu gösteren veriler idare tarafından sağlanmamakta; ilaç üreticisi tarafından üretilmiştir. Uyuşturucu ruhsatlandırması, niteliği itibariyle bir idari kolluk faaliyetidir, çünkü gerekli niteliklere sahip olmayan ilaçların ruhsatlandırma ile piyasaya arzını önlemek ve engellemek söz konusudur. Özel mevzuata göre ruhsatlandırma, ruhsatlandırma ve fiyatlandırma yapma konusunda Sağlık Bakanlığı yetkilidir. Özel mevzuata göre izin veya ruhsatı alınmamış ilaç ve müstahzarların üretimi, ithalatı, satışı ve Sağlık Bakanlığı ve ilgilisinin izni olmaksızın insanlar üzerinde ilaç ve bileşiklerin bilimsel araştırma amacıyla kullanılması, ruhsat veya izin alınmış olsa dahi yasaktır. İstanbul İlaç Hukuku Avukatı, klinik çalışmaları tamamlanmış ilaçların ruhsat başvuru işlemleri, belge düzenlenmesi ve ulaştırılması konularında yabancı ve Türk firmalara hukuki destek ve danışmanlık sağlamaktadır. Uzman hukuk kadrosu ve ilaç hukuku tecrübesi ile müvekkillerimize tam destek sağlamaktayız.

Uyuşturucu reklamları mevzuatımızda yasaklanmıştır. Zira ilaç reklamlarının tamamen ücretsiz olması hekim-hasta ilişkisini de olumsuz etkileyebileceğinden, hasta reklamlardan etkilenerek hekime belli bir ilacı yazması için baskı uygulayabilir. Tıp dergileri dışında, reçetesiz ilaçların reklamına izin verilmez. Reçetesiz satılabilen ilaçlar açısından ise reklam verilerek tanıtımı yapılır; Açıklama ve gazetelerle sınırlı olmak kaydıyla, belirli şekil şartlarına bağlı olarak fırsat sağlanır. İstanbul İlaç Hukuku Avukatı, ilaç hukukunda reklam yasağı konusunda Türk ve Yabancı Şirket müvekkillerine hukuki destek ve danışmanlık sağlamaktadır.

İstanbul İlaç Hukuku Avukatı, ilaç üreticileri, hekimler, eczacılar, klinik araştırmacılar, klinik araştırma etik kurulları ve üyeleri, hastaneler ve Sağlık Bakanlığı’nın tazminat ve cezai sorumluluğu konusunda uzman bir ekiple çalışmaktadır. Türk ve Yabancı Müşterilerimize tam destek sağlıyoruz. İlacın neden olduğu zararlar hem tazminat hem de cezai sorumluluk doğurur. Bu nedenle bir İstanbul İlaç Hukuku avukatından destek almak, hukuki yardım almak ve hukuki danışmanlık almak çok önemlidir.