Sağlık Hukuku

Sağlık Hukuku

ER&GÜN&ER Hukuk Bürosu, İstanbul’da Sağlık Hukuku ve İlaç Hukuku alanında müvekkillerine her aşamada destek sağlamaktadır. Nitelikli ve uzman kadrosu ile İstanbul sağlık hukuku avukatları olarak destek vermektedir. Türkiye’de son dönemde Sağlık Turizminde yaşanan artışa bağlı olarak Sağlık Hukuku ve Eczacılık Hukuku alanındaki dava sayısında artış olmuştur. İstanbul sağlık hukuku avukatı hem Türk hem de Yabancı Müvekkillere destek sağlar. Özellikle saç ekiminden kaynaklanan malpraktis davaları, Malpraktis Tazminat Davaları, Cerrahi müdahaleler veya basit tıbbi müdahaleler sırasında ortaya çıkan komplikasyonlardan kaynaklanan Maddi ve Manevi Tazminat Davaları, Tıp ve İlaç Hukuku’ndan kaynaklanan Maddi ve Manevi Tazminat davaları ile ER&GÜN&ER Hukuk Bürosu’ndan oluşan ER&GÜN&ER Hukuk Bürosu sağlık hukuku alanında uzman avukatlardan oluşmaktadır. Ekibimiz, ilaç ve sağlık sektöründe faaliyet gösteren ilaç, tıbbi cihaz ve malzeme üreticisi firmalara, hastanelere ve diğer sağlık kuruluşlarına İlaç Hukuku alanında, sağlık hukuku alanındaki deneyim ve uzmanlıkları çerçevesinde danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir. İstanbul sağlık hukuku avukatı, müvekkillerine yukarıda belirtilen her türlü dava ve danışmanlıkta destek olmaktadır. ER&GÜN&ER Hukuk Bürosu bünyesinde çalışan avukatlar, Sağlık Hukuku ve İlaç Hukuku alanında uzman avukatlardan oluşmaktadır. Avukatlarımız, Malpraktis Tazminat Davaları, İnsan Hakları Bağlamında Hasta Hakları, Sağlık Personelinin Cezai Sorumluluğu, Sağlık Hizmetlerine Hakim Olan Kamu Hukukunun İlkeleri, Ulusal ve Uluslararası Hukukta Hasta Haklarının Korunması, Sağlık Personelinin Hukuki Sorumluluğu, İdarenin Sorumluluğu Sağlık Hizmetleri, İlaç Hukuku, İş Sağlığından Kaynaklanan ve Sağlık Alanında Güvenlik Hukuku ve Özel Sigorta Türleri konusunda müvekkillerine hukuki destek sağlamaktadır. Avukatlarımız uzun yıllara dayanan tecrübeleriyle sağlık alanında yaşanan sorunlar nedeniyle müvekkilleri için hem ceza hukuku hem de tazminat hukuku bağlamında ellerinden gelen her şeyi yapmaktadır. ER&GÜN&ER Hukuk Bürosu, Müvekkillerine yargılama aşamasında her türlü hukuki desteği sağlamanın yanı sıra, sağlık alanında yaşanan sorunlarda da müvekkillerine destek sağlamakta ve duruşmalardaki tavrı ile dava için gerekli tüm özveriyi sağlamaktadır. müvekkillerinin maddi ve manevi haklarını elde etmektir. İstanbul sağlık hukuku avukatı, Türk ve yabancı müvekkillerinin haklarını elde etmek için tüm özverisi ile çalışmaktadır. ER&GUN&ER Hukuk Bürosu, müvekkillerine hem sağlık, tıp ve ilaç hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklarda hem de Özel Sağlık Kurumları ve Hastanelere hukuki danışmanlık konusunda hem sözleşmelerde hem de hukuki ve cezai davalarda tam hukuki destek sağlamaktadır. İstanbul sağlık hukuku avukatı, doktor, hasta ve hastane arasındaki ilişkinin sağlık hukuku, ilaç hukuku ve tazminat hukuku temelinde belirlenmesinden sorumludur. Hekim ayrıca hasta veya hastane arasında doğacak sağlık uyuşmazlığının mahkeme süreci, taraflar, sözleşmeden doğan nitelikler, zamanaşımı ve davanın seyrine ilişkin kavramların bilinmesini sağlamalıdır. İstanbul sağlık hukuku avukatı bu üç ilişkiyi yasal sorumluluk ve yükümlülükler çerçevesinde incelemek zorundadır. ER&GÜN&ER Hukuk Bürosu, İstanbul’da kurulmuş ve müvekkillerine Sağlık ve İlaç Hukuku’nun her alanında hizmet veren bir Türk hukuk bürosudur. Sağlık Hukukunun tüm alanlarında deneyim kazanmış ve bu nedenle müvekkillerine Sağlık Hukuku açısından en iyi hizmeti sunmaktadır. ER&GUN&ER Hukuk Bürosu, Malpraktis davaları (saç ekiminden kaynaklanan davalar, yanlış veya eksik estetik operasyonlarla ilgili davalar, ağız ve diş sağlığı ile ilgili davalar, göz sağlığından kaynaklanan davalar ve cerrahi müdahaleler dahil olmak üzere) Maddi ve Manevi tazminat davalarıyla ilgilenmektedir. Tıp Hukuku. Sağlık, İlaç ve İlaç Kanunlarından Kaynaklanan Tazminat Davaları, Sağlık Personeli ve Doktorlarına Karşı Açılan Ceza Davaları, Hasta Haklarından Kaynaklanan Davalar, Sağlık ve İlaç Hizmetlerine İlişkin Devlete Karşı İdari Davalar, Sağlık Personelinin Açtığı İş Hukuku ve İş Sağlığı Davaları bir Türk hukukudur. Sahte İlaçların Üretimi ve Satışına İlişkin Ceza Davalarında uzmanlaşmış firma. Uygulamada malpraktis, meslek mensubunun mesleğini icra ederken meydana gelen kusurlu, kusurlu eylemleri olarak kullanılmaktadır. Hekimlerin meslekleri ve uzmanlıkları ile ilgili temel ve klasik bilgilere ve genel tıp kurallarına uygun hareket etmeleri beklenir. İstanbul sağlık hukuku avukatı, hekimlerin genel tıbbi kurallara uygun hareket edip etmediğini belirleme konusunda uzmanlaşmış bir Türk hukuk firmasıdır. Hekimin sorumluluğunun söz konusu olabilmesi için hekimin fiilinin hukuka aykırı olması, bir zararın meydana gelmesi ve bu zarar ile fiil arasında illiyet bağı bulunması gerekir. Bu durumun tespiti İstanbul sağlık hukuku avukatı tarafından yapılmaktadır. ER&GÜN&ER Hukuk Bürosu, sağlık hukukunun tüm bu alt dallarında uzmanlaşmış avukat kadrosuna sahiptir. Uzman hukuk kadromuz, davaya ilişkin tüm dosyanın detaylı incelemelerini yaparak müvekkillerinin tüm yasal haklarını sağlamaktadır. İstanbul sağlık hukuku avukatı, müvekkillerinin detaylı muayeneleri ile tespit ettikleri hukuka aykırılık sonucunda sağlıkları ve sağlığının bozulması nedeniyle her türlü maddi ve manevi tazminat almalarını sağlar. Müvekkiller ve aileleri tarafından unutulmaması gereken nokta, haklarında hukuk ve ceza davası olan kişilerin çok iyi bir hukuki destek alması gerektiğidir. Dava öncesi yapılacak en ufak bir hata veya delillerin iyi toplanamaması müvekkilin haklarını alamamasına neden olur. Bu nedenle müvekkiller kaliteli bir hukuk hizmeti almalıdır. İstanbul sağlık hukuku avukatı, Sağlık Hukuku ve İlaç Hukuku açısından müvekkillerine en iyi hizmeti ve desteği sağlamaktadır. Unutulmamalıdır ki, iyi bir avukat müvekkilinin hayatının geri kalanında haksızlığa uğramışlık duygusunu yenmesine ve müvekkili sağlığını kaybettikten sonra maddi ve manevi kazanç elde etmesine yardımcı olacaktır. İstanbul sağlık hukuku avukatı, malpraktis ile ilgili tüm sağlık hukuku sözleşmelerinde uzman bir ekip ile çalışmaktadır. ER&GÜN&ER Hukuk Bürosu, hukuk hizmetleri ile İstanbul, Türkiye’nin Sağlık Hukuku ve İlaç Hukuku alanında en iyi hukuk bürosudur.