Sigorta Hukuku

Sigorta Hukuku

Sigorta Hukuku, sosyal sigortalar ve özel sigortalar olmak üzere ikiye ayrılır. Sosyal Sigortalar Hukuku, toplumun her kesiminden ücretlilerin, memurların, kamu ve özel sektör çalışanlarının ve kendi hesabına çalışanların sosyal güvenlik konularını kapsayan bir hukuk dalıdır. Bu konuda İstanbul İş Hukuku Avukatı ve İş Hukuku Avukatı kapsamında hizmet vermekteyiz. Bu sebeple sadece Özel Sigortacılık Hukuku kapsamında bu başlık altında bilgi verilecektir.

Özel Sigortalar Türk Ticaret Kanunu’nda düzenlenir ve genellikle Hayat Sigortası ve Zarar Sigortası olarak ikiye ayrılır.

Hasar Sigortaları Mülkiyet Sigortası ve Mali Sorumluluk Sigortası olarak ikiye ayrılırken; Hayat Sigortaları Hayat, Kaza, Hastalık ve Sağlık Sigortalarından oluşmaktadır.

Hayat sigortası, kişinin yaşam kalitesini yükseltmek için belirli bir miktar birikim gerektiren bir sigorta türüdür ve bu sigortalar sayesinde kişi, yaşam kalitesi yükselerek daha güvenli bir hayat yaşar. Bu kategorideki başlıca sigorta türleri; özel sağlık sigortası, grup hayat sigortası, ferdi kaza sigortası, ölüm sigortası, maluliyet sigortası ve özel durum sigortası.

Hasar sigortası ise bu risk nedeniyle maruz kaldığınız maddi tazminatı herhangi bir risk durumunda teminatlar kapsamında tazmin eden sigortadır. Bunlar; yangın sigortası, kaza sigortası, araç sigortası (motor ve trafik sigortası), tarım sigortası ve makine sigortası. Bu sigortalar sayesinde herhangi bir riskin gerçekleşmesi sonucunda kişi gerekli tespitler yapıldıktan sonra maddi hasar tazminatı almaktadır.

İstanbul Sigorta Hukuku Avukatlığı ve Sigorta Hukuku Avukatlığı hizmeti kapsamında yukarıda sayılan tüm sigorta konularında uzman kadromuz ile sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

En yaygın poliçe olan Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (Trafik Sigortası) hakkında biraz daha detaylı bilgi vermek gerekirse:

Trafik sigortası, motorlu taşıtın çalışması sırasında, üçüncü bir kişinin ölümü veya zıya, hasar veya herhangi bir şeyin yaralanmasına neden olması nedeniyle, 2918 sayılı Trafik Kanunu kapsamında sigortalıya düşen hukuki sorumluluklar hakkında bu Genelgede belirlenen tazminat içeriğine ilişkin talep Şartları, kaza tarihi itibariyle geçerli zorunlu sigorta limitlerini karşılamakla yükümlüdür.

Trafik Sigortası Teminat Türleri:

  • Maddi Tazminat: Araçta meydana gelen maddi hasar bedeli (araç tamir bedeli), değer kaybı, araç mahrumiyeti tazminatı.
  • Ölüm-Maaliyet Tazminatı: Kaza sonucu sürücü veya yolculardan birinin vefatı halinde ölenin nafakasından yararlananlara destekten yoksun bırakma tazminatı, sürücü ve yolculardan birinin sürekli veya kalıcı olması halinde daimi veya geçici iş göremezlik tazminatı. bir kaza nedeniyle geçici olarak devre dışı bırakıldı.
  • Sağlık Giderleri Teminatı: İlaç ve tedavi giderleri, ulaşım giderleri.

Yukarıda belirtilen teminatlar, poliçe limitleri dahilinde ve tarafların kusur oranına göre teminat altına alınır. Detaylı bilgi için İstanbul Sigorta Hukuku Avukatlığı ve Sigorta Hukuku Avukatlığı hizmeti kapsamında bizimle iletişime geçebilirsiniz.