Taşıma Hukuku

Taşıma Hukuku

Malların veya insanların güvenli, hızlı ve sağlam bir şekilde taşınmasına genel olarak ulaşım denir. Birçok ulaşım türü vardır. Türleri değişse de amaç aynıdır. Taşıma faaliyetleri sırasında bazı yasal sorunlar ortaya çıkabilir. Bu sorunlar sigorta şirketleri, taşıyıcı ve nakliyeci arasında ortaya çıkmakta ve yargıya taşınmaktadır. Hukukta bu konuyla ilgili kurallar tek bir yapıda incelenmemektedir. Kurallar dağınık bir şekilde ilerliyor. Taşıma hukuku ile ilgili problemlerde ilk bakılması gereken husus, davaya hangi kuralın uygulanacağıdır. Sorunun kanunla değil, kurallarla çözümü var. Ulaştırma hukuku ile karşımıza çıkan en büyük sorunlardan biri karayolu taşımacılığıdır. Hukuki uyuşmazlıkların en fazla olduğu davalar karayolu taşımacılığından kaynaklanmaktadır. Ulaşım çoğunlukla karayolları üzerinden yapılmaktadır. Bu sebeple bir takım sorunları beraberinde getirmektedir. Örneğin;

Taşıyıcının sorumluluğu,

Taşıyıcının sorumluluğu,

Taşımayı gerçekleştiren firmanın sorumluluğu,

Sigorta Şirketlerinin kusurlu tarafa rücu hakkı,

Gibi alt başlıklarda birçok sorumluluk içermektedir. Bu sorumluluklar doğru bir şekilde yerine getirilmediğinde hukuki ihtilaflara dönüşebilmektedir. Hukuki sorunların çözümünde kullanılan hukuk dalı ulaşım hukukudur. Bu konuda uzman olan kişi İstanbul Taşıma Hukuku Avukatıdır. Taşıma hukuku konusunda uzmanlaşmış bir kadroya sahip olan hukuk büromuz, taşımacılık hukuku alanında yabancı ve Türk şirketlere ve sigorta şirketlerine tam destek vermektedir.

Taşıma hukukunun kendi kuralları vardır ve tüm kurallar Türk Kanunlarında düzenlenmemiştir. İstanbul Taşımacılık Avukatı, hukuki sorunu önünde değerlendirmeli ve hangi kuralların uygulanacağını tahmin etmelidir. Uzman avukat kadromuz ile yabancı ve Türk kurumsal müvekkillerimize taşımacılık hukuku konusunda tam destek sağlamaktayız. Bu desteklerden bazıları;

Yükün kaç gün gideceği ve süre takibi,

Taşınacak kargo firmadan kargoya verildiğinde ve varış noktasına ne zaman ulaşacağı,

Taşınacak eşyanın genel özellikleri ve fiyat bilgileri,

Malları taşıyan ve sevk eden firmaların sorumlulukları,

Yükü taşıyan aracın cinsine ve taşıma şekline ilişkin özellikler,

Kargonun nereye gönderileceğine dair bilgiler,

ulaşım ücreti,

Taşınacak eşyanın genel bilgilerine ilişkin taşıma sözleşmesi düzenlenmesi,

Taşınan eşyanın ambalajı ile ilgili özel durumlar,

İstanbul Nakliyat Avukatı, yükleri olan araçlar açısından kapasite açısından doğru bir yol izlenip izlenmediğinin tespiti gibi konularda Türk ve Yabancı Şirket Müvekkillerine tam destek vermektedir.

Her taşıma türünün türüne göre bir fiyatlandırması vardır. Bu fiyatlandırma ile ilgili düzenlemeler ve tespitler doğru yapılmalıdır.

Bu maddelerin her biri taşıma sisteminde bir kuralı temsil eder. Bu kurallar, uyuşmazlıklar açısından uygulanacak hukuku oluşturmaktadır. Kuralların doğru uygulanmadığı durumlarda hukuka başvuruyu İstanbul Taşıma Avukatı sağlar. Her ulaşımın kendi kuralları vardır. Her türlü taşıma için uygulanacak ortak kurallar vardır. Deniz taşımacılığı ve karayolu taşımacılığı kurallar açısından farklılık göstermektedir. Örneğin her taşıma türü, taşınacak eşyanın süresi ve miktarına göre ücret farklı olacağından, kendi kurallarına ve durumuna göre değerlendirilmelidir. Taşıma hukuku çok önemli bir konudur. Taşıma Hukukunda birçok düzenleme ve kural bulunmaktadır. Sigorta ile ilgili hukuki sorunlar, sorumluluklar ve ortaya çıkan sorunlar taşıma hukuku kapsamındadır. Hukuki sorunların çözümünün bulunacağı hukuk alanı ulaşım hukukudur.

 

Taşıma Sözleşmeleri

Sözleşme, nakliyede en önemli aşamadır. Taşıma Hukukunda sözleşmelerdeki her husus ayrıntılı olarak düzenlenmelidir. Hukuki sorunlar sözleşmede yazılı maddelere göre çözülür. Sözleşmede yazılı olmayan hiçbir şey yapılamaz ve sözleşmede yazılı maddeler eksik olamaz. Her şey orantılı olarak düzenlenmiştir. Taraflar sözleşmeleri hazırlar ve onaylar. İstanbul Nakliyat Avukatı bu konuda müvekkillerine tam destek vermektedir. Taşıma hukukunda sözleşmeler türlerine göre şekillenir. Her taşıma türünün kendi sözleşmesi vardır. Bu sözleşmelerin içeriği, olayın türüne, taşıma şekline, fiyatına, taşınan ürünün miktarına ve niteliğine göre değişiklik gösterecektir. Türlerine göre sözleşmeler aşağıdaki gibidir.

Deniz yoluyla nakliye: Okyanus Konşimentosu/Deniz konşimentosu

Yük demiryolu: Demiryolu Faturası

Karayolu taşımacılığı: Kamyon konşimentosu veya CMR karayolu taşıma senedi

Hava taşımacılığı: Havayolu faturası/Hava taşımacılığı faturası

İletici uluslararası belgeler;

FCR: Forwarders alındı belgesi

FCT: Forwarders Taşımacılık Sertifikası,

FBL: FIATA Pazarlık edilebilir kombine taşıma konşimentosu verileri/pazarlık edilebilir karma taşıma konşimentosu

FWR: FIATA depo fişi/FIATA depo fişi

TBL: konşimento aracılığıyla konşimento

Bu sözleşmeler taraflar arasında geçerli olması bakımından hukuki belgelerdir. Taraflar hakkında her türlü bilgi bu sözleşmelerde yer almaktadır.

Karayoluyla Eşya Taşımasına İlişkin Uluslararası Sözleşme (CMR)

CMR, uluslararası kamyon taşımacılığı için düzenlenmiş bir mal taşıma belgesidir. CMR içeriği;

 • ihracatçı firmanın adı
 • İhracatçı firma adresi
 • ithalatçı firma adı
 • İthalatçı firmanın adresi
 • Malların teslim edileceği yer
 • Yükleme Alanı
 • yükleme tarihi
 • malın cinsi
 • Ambalaj türü ve miktarı
 • Brüt ağırlık
 • Teslimat Yöntemi
 • Plaka bilgilerini içerir.

CMR belgesi üç ana belge şeklinde hazırlanır. Hazırlanan ilk belge ihracatçıya, ikinci belge mallarla birlikte gönderilmek üzere ve sonuncusu ise transitte kalması için hazırlanır. CMR belgesi hazırlandıktan sonra gönderici ve taşıyıcı tarafından imzalanır. Türkiye’nin CMR sözleşmesine katılımı 07.12.1993 tarih ve 3939 sayılı kanunla onaylanmıştır. CMR uluslararası bir belgedir. 56 parti ülkesi var. Karayolu taşımacılığı yapan ülkeler tarafından kabul edilen kurallardır.

CMR üyesi ülkeler arasında Azerbaycan, Bulgaristan, Suriye, Yunanistan, Macaristan, Gürcistan, Almanya, İtalya, İran gibi birçok ülke bulunmaktadır. Sınır komşularımızla sık sık karayolu ticareti yaptığımız biliniyor. Uluslararası taşımacılık sürekli yapıldığından, ortak bir taşımacılık yasası kendiliğinden oluşmuştur.

Karayoluyla Eşya Taşıma Sözleşmelerinden Doğan Uyuşmazlıklar

Karayolu taşımacılığı en yaygın ulaşım türü olduğu için bazı sorunlara ve çatışmalara neden olmaktadır. Bu sorunlar taşımacılık hukuku bağlamında bir oluşumun oluşmasında rol oynamaktadır. Karayolu taşımacılığında uyuşmazlıklar taşıyıcı, sigorta şirketi veya şirket bazında olabilir. Çatışma sorununun ortaya çıkması birçok yönden mümkündür. Bu rakamlar aşağıda verildiği gibidir.

Taşıyıcıdan kaynaklanan ihtilaflar,

Nakliye firmasından kaynaklanan ihtilaflar,

Malları teslim alan kişi veya kişilerden doğan uyuşmazlıklar,

Taşıyıcının Malların Karayoluyla Taşınmasından Sorumluluğu,

Karayolu taşımacılığında kaçınılmaz olarak ortaya çıkan bazı sorunlar vardır. Bu sorunlar taşıyıcı firmaya sorumluluklar yüklemektedir. Bu sorumluluklar, taşıma kanununun bir parçasını oluşturur. Taşıma işlemi sırasında taşınan yükün kısmen veya tamamen zarar görmesinden kaynaklanan gecikmelerden taşıyıcı sorumludur. Bu sorumluluklar

Hasar ve kayıp sorumluluğu,

Gecikme sorumluluğu olmak üzere iki başlık altında toplanabilir.

Sorumluluklar farklı görüşlerle açıklanmıştır. Bunlardan ilki, kargonun gecikmesi, hasar görmesi ve kaybolmasından taşıyıcının sorumlu olduğunu kusur sorumluluğu olarak kabul eder. Diğer bir görüş ise, zarar ve gecikmeden doğan sorumluluğun hukuki niteliği yumuşatılmış kusursuz sorumluluk olarak kabul edilmesidir. Taşıyıcı sorumluluğundan kaçınmak için;

Sözleşmeye veya adete göre üstü açık araç kullanılması veya güverteye yüklenmesi.

Gönderici tarafından yetersiz paketleme.

Malların gönderici veya alıcı tarafından işlenmesi, yüklenmesi veya boşaltılması.

eşya; özellikle kırılma, paslanma, bozulma, kuruma, sızma, sıradan atık gibi nedenlerle kolayca zarar görmesine neden olan doğal yapısı.

Gönderici tarafından taşınacak paketlerin yetersiz etiketlenmesi.

Canlı hayvan taşımacılığı.

27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu hükümleri ile diğer kanun ve yönetmeliklerin taşıyıcının sorumluluktan kurtulmasını haklı çıkardığı haller,

Taşıyıcı bu sebepleri ispat ederse bu sorumluluktan kurtulur. Sorumluluktan kaçınma açısından dikkate alınması gereken durum ispat unsurudur. Sorumluluk, malları alıcıya teslim etmekten ibaret gibi görünse de, malları düzgün bir şekilde teslim etmek kolay bir iş değildir. Taşıyıcı firma bu sorumlulukları eksiksiz yerine getirmelidir. Sorumluluk zinciri genel ve özel olarak değerlendirilir ve buna göre garanti garantisi verilir. Genelde ilk başlık altında yazılırlar. Şahıs tarafından verilmiş ise firma ile ilgili bir durumdur. Bu tür hukuki uyuşmazlıklarda hasar sigorta şirketi tarafından karşılanmaz. Bunların bir kısmı şirket tarafından karşılanmaktadır. Bu bilinmesi gereken önemli bir konudur. Şikayetler buna göre yapılmalıdır. İstanbul Nakliyat Avukatı bu işlemlerin takibinde müvekkillerine tam destek vermektedir.

Karayoluyla Eşya Taşımasında Taşıyıcının Sigorta Yükümlülüğü

Her türlü taşımacılıkta en önemli ve önemli sigorta işlemleridir. Sigorta, taşıyıcının mali sorumluluğunu kapsar. Sigorta, ulaşımın vazgeçilmez bir unsurudur. Taşımacılık hukukunun oluşmasında önemli bir etkendir. Türkiye’nin CMR sigortaları biraz dar bir bütçe sunduğundan yurt dışında kurulu sigorta şirketlerine talep arttı.

CMR sigortalarında;

Taşınan aracın devrilmesi sonucu taşınan eşyanın zarar görmesi ve bu hasarlı eşyanın zararının tazmini için yapılan bazı masraflar,

Genel olarak uygun şekilde yerleştirilmiş mallarda hasar,

Alınan önlemlere rağmen mal bazında görülen yaş sorunu,

Soğutma sistemi tam olarak çalışan bir aracın istenmeyen bir nedenle hasar görmesi,

Bu tür hususlar teminat altına alınır, ancak CMR sigorta sisteminde oluşan kayıpların bir kısmını taşıyıcı şirket öder.

CMR garanti edilmeyen durumlar;

Yayılan bez yırtılırsa, ıslak ve hasarlı mallara uygulanan garanti,

Mallar taşınmadan önce hasara bağlı sorunlar,

Aracın yalnız bırakılmasından kaynaklanan hasarlar ve kaynağı ile ilgili durumlar,

Taşıma sırasında trafik kurallarının ihlali halinde meydana gelebilecek zararlar,

Aracın kendi kusurundan dolayı malda meydana gelen hasarlar,

Taşınan malların geç sevkiyat nedeniyle bozulması,

Bu gibi durumlarda sigorta şirketi garanti vermez. Bu sistem ülkemizde eskidir.